ЕЛЕКТРОЛІЗНІ КОМПРЕСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Послуги

ТОВ «ЕЛЕКТРОЛІЗНІ КОМПРЕСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» приймає участь і надає свої рекомендації замовникам при складанні інвестиційно-проектних рішень і програм з будівництва водневих станцій з нуля, проведення модернізацій та реконструкцій існуючих водневих станцій. Ми виконуємо аналіз та складаємо техніко-економічні обґрунтування будівництва, які передують проектуванню та дозволяють оцінити заявлений проект за критеріями економічної доцільності та технічної можливості його реалізації. Підбір електролізного обладнання і вирішення поставлених завдань кожен раз здійснюється індивідуально і під особливі умови застосування кінцевого продукту – водню.

Електролізна установка типу СЕУ

- капітальний ремонт електролізних установок типу СЕУ;
- виготовлення і постачання основних запасних частин до електролізних установок типу СЕУ- біполяров, діафрагменних рам, паранітові і фторопластові прокладки, штифти і т.д і т.п. (ТУ У 28.2-33145878-00:2016 «УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРОЛІЗНІ»);
- виготовлення і постачання, посудин, що працюють під тиском - розподільчі колонки, регулятор-промивач газу, ресивера об'ємом 10 і 20 м³, установка для осушування водню методом виморожування до електролізних установок типу СЕУ (ТУ У 28.2-33145878-001:2016 «УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРОЛІЗНІ» );
- послуги з монтажу, проведення гідравлічних випробувань електролізних модулів, пуско-налагоджувальні роботи, обстеження технічного стану, технічне обслуговування, ремонт, технічний огляд щодо подальшої експлуатації електролізних установок типу СЕУ.

Генератори водню нового зразка.

  • Проектуємо нові електролізні установки - генераторів водню
  • Проводимо монтажні, пуско-налагоджувальні роботи нових електролізних установок - генераторів водню
  • Проводимо технічне обслуговування та ремонт генераторів водню
  • Поставляємо запасні частини для генераторів водню
  • Авторській супровід на весь термін експлуатації нових генераторів водню

Проектування водневих станцій має багато особливостей. Тільки при строгому виконанні всіх норм і правил з безпеки, об'єкт отримує реєстрацію в Держпраці і дозвіл на експлуатацію.

Для водневих станцій, заснованих на методі електролізу води, з невеликою продуктивністю (до 30 нм³/ч), ми можемо запропонувати рішення, яке не потребує реєстрації в Держпраці. Така станція може бути небезпечним виробничим об'єктом (НВО) і не буде піднаглядним об'єктом.

Володіючи цінним досвідом, що охоплює різноманітні сфери застосування водню, ТОВ «ЕЛЕКТРОЛІЗНІ КОМПРЕСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» може бути консультантом з розвитку водневого бізнесу. Ми будемо раді надати Вам рішення, яке буде відповідати потребам Замовника.

Ми також можемо запропонувати свої консультаційні (рекомендаційні) послуги за темою - «Існуючі електролізні установки в Україні. Вибір генераторів водню. Завод з виробництва зеленого водню в Україні. Застосування водню в промисловості Україні. Воднева енергетика. Перспективи в Україні. Законодавча база Україні стосовно водню».